AQUAMASTER eSHOP

Autorská práva

Veškerý obsah serveru www.aquamaster.cz, včetně textů, grafiky, log, ikon, obrázků, fotografií, zdrojových kódů a jejich částí jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona č. 121/2000, §11 a dle mezinárodních ujednání (s vyjímkou GNU/GPL součástí JOOMLA!).Autorem tohoto webu, je Jiří Kudrna DiS.Autor má právo na nedotknutelnost svého díla. Je proto přísně zakázáno jakékoli použití obsahu těchto stránek bez písemného souhlasu autora, jmenovitě jejich reprodukce, duplikace, modifikace, distribuce, přenos, republikace, prodej, vystavování či provozování. Zejména je zakázáno zveřejňování těchto materiálů na privátních internetových stránkách!
Stejné podmínky platí i pro materiály převzaté od našich dodavatelů a obchodních partnerů, které jsou součástí obsahu tohoto serveru.

Webmaster COLEOPTERA (coleoptera(zavináč)coleoptera.cz)