AQUAMASTER eSHOP

HAZOREA Aquatics

Hazorea Aquatics v Izraeli byla jednou z prvních společností na světě zaměřená na produkci vysoce kvalitních Koi kaprů pro vývoz ve zcela odděleném krytém specializovaném BIOSECURE (t.j. v biologicky zabezpečeném) zařízení. Hazorea Aquatics byla také mezi prvními, kdo získal certifikaci jako "zařízení bez KHV“ (Koi Herpes Virus – kapří tuberkulóza), a to v souladu s doporučeními OIE a EU týkajících se této nemoci.

S více než 30 lety zkušeností v oblasti produkce Koi kaprů a karasů, Hazorea Aquatics dodává tyto ryby, stejně jako vodní rostliny a tropické akvarijní ryby, na trhy po celém světě, včetně Evropy, USA, Kanady a Jižní Afriky. V současné době je Hazorea Aquatics největším izraelským vývozcem okrasných ryb a také největším světovým producentem Koi kaprů ve zcela biologicky zabezpečeném chovu. Jsme přesvědčeni, že tento způsob chovu je ten nejvhodnější pro stále se rozšiřující hygienické předpisy našeho průmyslu, a také pro stále přítomné (a rostoucí) hrozby virů a nemocí. Neustále pokračující investice do výzkumu a vývoje mají za následek zlepšení výroby a zvýšení kvality standardů. Jsme přesvědčeni, že BIOSEKOI jsou silnější a zdravější, než Koi chovaní na jiných místech, při udržení úrovně kvality potřebné pro nejnáročnější fandy KOI.

 

Výhody Hazorea BIOSEKOI:

    1.Hazorea BIOSEKOI se odchovávají od vajíčka až po vložení do přepravní krabice ve vyhrazeném uzavřeném biologicky bezpečném systému, který je chráněn proti náhodnému vstupu lidí nebo zvířat.
    2.Všechny nové ryby jsou drženy v karanténě po dobu jednoho roku před zařazením do chovu.
    3.Výhodou biologicky bezpečného systému je, že minimalizuje riziko infekce od potenciálně nebezpečných patogenů, nebo od nových, neznámých nebo vakcíně odolných virů. V nepravděpodobném případě, že je zjištěn nebezpečný patogen, může být eliminován, čímž je ochráněna hodnota investice našich zákazníků do nákupu ryb i jejich reputace.
    4.Systém není sterilní a běžní rybí parazité a bakterie jsou v malém množství přítomny v systému.
    5.Tento systém je založen na intenzivní recirkulaci, která je provozována při teplotách, při kterých je většina virů (zejména KHV) snáze zjistitelná. To znamená, že virová infekce, i když velmi nepravděpodobná, může být okamžitě detekována a eliminována.
    6.Náhodně vybrané vzorky ryb ze systému jsou odesílány každé 3 měsíce k rozsáhlému testování do izraelských vládních laboratoří. Testy zahrnují PCR prověřování KHV (tj. testování vzorků na bázi testů DNA). Vzorky jsou také zasílány dvakrát ročně do CEFAS ve Velké Británii pro prověření systémem ELISA na protilátky vůči KHV.
    7.Hazorea je certifikována příslušnými orgány v Izraeli a EU jako zařízení bez KHV.
    8.Hazorea může poskytnout distributorovi nebo prodejci BIOSEKOI certifikát, že dodávané ryby Koi nejsou postiženy KHV.

V poslední době zaznamenáváme po celém světě nárůst počtu nařízení a obchodních předpisů zaměřených na ochranu zdraví zvířat tak, aby bylo možné vypořádat se s hrozbou známých, nových, zmutovaných nebo vakcíně odolných chorob a kmenů virů. Stále více obchodníků a fandů na celém světě dává přednost možnosti pořídit si své Koi z bezpečných zdrojů. Jako světový lídr v biologicky zabezpečené produkci Koi Vám Hazorea může poskytnout silné, prověřené, zdravé a krásné Koi - a zajistit tak Vaše bezpečí a klid v duši.
 
Studenovodní program pro rok 2019.
Carassius auratus - RED COMET + YELLOW COMET + SHUBUNKIN

 

KOI BUTTERFLY 13-15 cm

 

KOI BUTTERFLY SELCTED + GHOST

 

KOI GHOST 10-12 cm

 

KOI GHOST + STANDART 10-12 cm

 

KOI PREMIUM 50 cm

 

KOI PREMIUM 50 cm - II